Viri energije in pridobivanja toplote so različni. Ločimo med obnovljivimi in neobnovljivimi viri. Tisti, ki iščejo nov sistem ogrevanja imajo na razpolago veliko možnosti.

Kateri vir energije je pa za vas najbolj ustrezen in ekološko smiseln? Tukaj smo za vas da vam pri odločitvi strokovno pomagamo.

 

 

Ogrevanje s toplotno črpalko:

Ogrevanje s takšnim sistemom je zelo EKOnomično, saj deluje tako, da iz medija (zrak, voda, zemlja) odvzema toploto pri nižji temperaturi in jo oddaja porabniku pri višji.

Tako ogrevanje prostorov, sanitarne vode je okolju zelo prijazno, saj predstavlja minimalen poseg v naravo, zraven tega pa se ponaša tudi z delovanjem brez izpusta škodljivih plinov.

Kako deluje?

Da bi razumeli delovanje toplotne črpalke je treba poznati eno ključno lastnost tekočin; čim višji je tlak v tekočini, tem višja temperatura je potrebna da tekočina začne vreti in obratno.

Kaj je invertersko delovanje?

Inverter konstantno prilagaja vaš sistem na dejanske potrebe po gretju. Tako se vam ni treba ukvarjati z nastavitvami, programirana temperatura se optimalno vzdržuje glede na zunanje in notranje dejavnike, kot je količina sončne svetlobe in število ljudi v prostoru.

Posledica tega je izjemno udobje in daljša življenjska doba sistema, saj deluje samo takrat kadar je to potrebno in v primerjavi z toplotnimi črpalkami brez inverterskega delovanja prihrani do 30% energije.

SLOVAR IZRAZOV PRI TOPLOTNI ČRPALKI:

EER: Je koeficient, ki nam kaže učinkovitost naprave pri hlajenju in je podan kot razmerje med močjo hlajenja in vloženo močjo – porabljeno energijo za hlajenje. Večji kot je koeficient bolj učinkovita in varčna je toplotna črpalka.

COP: Je koeficient, ki nam kaže učinkovitost naprave pri gretju in je podan kot razmerje med močjo gretja in vloženo močjo – porabljeno energijo za gretje. Večji kot je koeficient bolj učinkovita in varčna je toplotna črpalka.